Algemeen

Adviesraad Samenleving

Op 1-1-2018 is de Adviesraad Samenleving ingesteld, die de gemeente gevraagd en ongevraagd onafhankelijk adviseert over plannen op het gebied van welzijn & zorg, werk & inkomen en opvoeden & opgroeien. De leden van deze raad zoeken veel contact met de inwoners in Olst-Wijhe om te horen wat er speelt. De Adviesraad gaat (integrale) adviezen aan het college geven over wat er in het beleid beter kan. Ze is voor de gemeente een waardevolle gesprekspartner bij nieuwe plannen in het sociaal domein. Voorheen waren er twee raden actief (Wmo Adviesraad en Cliëntenraad WWB).

In overleg met de twee vorige adviesraden (Wmo Adviesraad en Cliëntenraad WWB) bestaat de nieuwe Adviesraad uit een Kerngroep en drie werkgroepen Wmo, Jeugd en Participatiewet. De meeste leden van de beide vorige raden blijven zich graag inzetten in een van de drie werkgroepen en de Kerngroep binnen de Adviesraad Samenleving. Enthousiaste inwoners zijn ter aanvulling van harte welkom.

 

Fontys Hogescholen heeft i.s.m. de Koepel van Wmo Raden een mooie en begrijpelijke serie “Wmo-gestript” gemaakt over Maatschappelijke Ondersteuning: